İş İngilizcesiİş İngilizcesi

İş İngilizce’si iş dünyası kapsamında başarıyı yakalamak için gereken dil becerilerinin kazanılması içindir. İngiliz dilinin ayrı bir parçası olarak belirli mesleki dil becerilerinin kazanılmasını kapsar. Genel İngilizce kurslarına katılmış biri bütün seviyeleri tamamladıktan sonra bile mesleki İngilizce anlamında yeterli olmayabilir. Bu aslında biraz kafa karıştırıcı bir konu. Çünkü İngilizce biliyorsunuz  , okuma ,yazma, konuşma, dinleme becerileriniz güzel ama mesleki İngilizce konusunda yeterli olmayabilirsiniz. Bunun nedeni kişinin çalışmayı istediği kurumun İngilizce beklentilerinin farklı mesleki dalları ilgilendiren şekilde olmasıdır.

Bunu şu şekilde açıklayalım bir bankacı veya yazılım uzmanı olarak çalışmak isteniyor. Bu kişiden beklenilen İngilizce olarak bu işin dallarının kapsadığı terimlerin bilinmesi, sunumların, yazışmaların vb. etkinliklerin bu alanlar çerçevesinde kullanılmasıdır. Mesela gündelik konuşmada sıkça kullanılan ‘para’ kelimesinin bankacılıkta ‘nakit’ şeklinde kullanıldığını örnek verebiliriz. Bunu iş İngilizce’sinde de kullandığımızda farklı bir kullanımı vardır.

İş İngilizcesi Öğrenmenin Yolları

İş İngilizcesi öncelikli olarak uluslar arası işle alakalı İngilizce dil anlamındadır. Fakat illa da uluslar arası düzeyle sınırlı olması gerekmemektedir. Özetle iş anlamında,  mesleki alan içerisinde kullanılmakta olan İngilizce anlamındadır.

Son günlerde iş İngilizcesi sıklıkla öğretim yapılan genel İngilizce’ den ayrılarak belirli bir uzmanlık alanı halindedir. İş İngilizcesi çalışılan yerlerde işle alakalı kelimelerin, iş ortaklarıyla ve iş yerinde etkili iletişimi sağlamak için gereken iletişim becerisini, dilde ve sosyalleşmede gereken yetenekleri, toplantı, sunum , rapor yazımı, e-mail yazım kurallarını, telefonla konuşma adabını vb. alanları kapsamaktadır. Belirli çalışma alanlarına özgü iş İngilizcesi bugünlerde çok sayıda üniversite eğitimi kapsamında verilmektedir. Ayrıca özel İngilizce eğitim kurumlarında da bu eğitim ihtiyacı olanlara sunulmaktadır.

İş İngilizcesi İş Dünyası İçerisinde Neden Önemlidir

Global iş çevrelerinde bulunma ve başarıyı yakalamak için İş İngilizcesi öğrenilmesi çok önem taşımaktadır. Nedeni ise:

-Türkiye’de olduğu gibi gelişme aşamasındaki ülkelerin iş çevrelerinde devamlı gelişme basamağında bulunması,

-Şirketlerin devamlı olarak global pazarlar içerisinde yer alma çabası içinde olmaları,

-Çalışanları çoğunun üniversite eğitiminin ardından İngiliz dili çerçevesinde kariyer yapmak arzusu taşımaları İş İngilizcesinin öğrenilmesini kesinlikle zorunlu bir hale getirmektedir.

İngiliz dili üzerinde kariyer yapılması yalnızca çok  uluslu firmalarda değil, buna ek olarak İngilizce’nin konuşulduğu ülkelerin sınırları içerisinde de çalışma imkanı anlamındadır. Bu nedenle konuştuğumuz ana dil İngilizce değilse bile İngiliz dilinin bilinmesi kariyer için yepyeni fırsatlar yaratılmasında neden olur.

İş İngilizcesi’ni Kimler Öğrenmelidir?

 Öncelikle dille alakalı bazı bilgileri bilmemiz gerekmektedir. Dil, içerisinde yer alan içerikle anlamını kazanmaktadır. Yani metinlerin içeriği önemlidir. Paylaşılmakta olan değerlerin ve paylaşılmakta olan verinin olmaması halinde içeriğin oluşturulması mümkün değildir yani içeriği oluşturmadan metnin bir değerinin ve anlamının olmadığını söyleyemeyiz. Bunları söylememizdeki amaç İş İngilizce’sinin öğrenilmesi için iş dünyası içerisinde bir yerinizin olması gerekmektedir. Dil açısından iş terimlerini geliştirmeyi  isterse kişiler ve iş dünyası içerisinde bir yeri yoksa öğrenilmiş terimlerin tamamıyla kendinden uzak olduğunu fark edecek ve değerlerine ve bilgi birikimine uzak bir muhtevası olduğunu görüp öğrenimin zorlaştığına şahit olacaktır. Yani iş İngilizcesi eğitimini veren kurumlar aynı zamanda iş sektörünü de tanıtırlar.

Eğitim verilirken konuların çoğu yani konuşmada , dinlemede metinlerin, okumada kullanılan parçaların ve yazmada kullanılan aktivitelerin tamamıyla iş dünyasıyla alakalı oluşturulması gerekir. Bu iş sektörüyle alakalı temeli ve bilgisi olmayanlar İngilizce bölümünü öğrenir ama konuya haiz olamaz. Bu da öğrenilenlerin unutulmasına ve uygulanamamasına neden olmaktadır.

İş dünyası içerisinde yeri olmayan ama iş İngilizce’si öğrenmek isteyen bir kişinin bir diğer sorunu da motive olma ve güdülenme sıkıntısı olur. Yalnızca derslerde kullanılmakta olan verilerin unutulması çok kolay olacaktır. Yani bununla söylemek istediğimiz şey iş dünyası içerisinde bir yeri olmayan  kişinin hobi olarak bu işi öğrenmeye çalışması saçma olacaktır.

İş İngilizcesi Eğitimi Neleri Kapsar?

 İş İngilizcesi’nin eğitimi verilirken başından itibaren iş hayatı içerisinde kullanılacak terimlerin öğretimi yapılmaktadır. Bu konularda metinlerin okutulması ve iş sektöründe kullanılacak yapıların öğretimi yapılacaktır. Bu metinleri ilgilendiren dil becerisi kazandırma aktivitelerinin yapıldığına şahit olacaksınız iş İngilizcesi eğitimi süresi boyunca. Eğitim süresince yapılan diyaloglar hep iş yaşamıyla alakalıdır.

Eğer bir kişi iş İngilizcesi öğrenmek istiyorsa B1-B2 veya C1-C2 seviyelerine hakim olması genellikle önerilir. Halbuki A1-A2 seviyesinde de iş İngilizcesi eğitimi veren kurumlar da vardır. Çünkü şöyle bir şey söz konusu, bu konuşulan iş İngilizcesi değişik bir dil değildir. Bir kişi ‘Think’ eyleminin anlamını  bilmiyorsa , İş İngilizce’sinde sıkça kullanılan ‘Discuss’ kelimesinin öğrenilmesi mümkün değildir.

Gündelik hayatta kullanılmakta olan İngilizce ile iş İngilizce’si aynı doğrultuda olacaktır. Bütün çalışanlar benzer kelimeleri kullanıp farklı şeyleri ifade etmeye çalışır. Bunun için de İş İngilizcesi öğrenirken belirli bir seviye İngilizce yeterliliğinin olması mutlaka gereklidir.

Unutulmaması gerekli bir başka konu ise dil öğretiminde mutlaka gerekli olan Gramerin mutlaka İş İngilizcesi’nde veya genel İngilizce’de farklı olmadığını bilmektir. Bu kategoriler arasında ayrılık yoktur. Gramer  konularında kişiler mutlaka belirli bir düzeyde hakimiyet kurmuş olmalıdır. Gramer yapılarının aynı olduğunu bilmelisiniz.  

İş İngilizce’si öğrenilirken özetle kişinin yeteneklerini geliştirmesi sağlanmaktadır . İş sektörüyle de alakalı kişilerin ufkunu açacak bir eğitim olduğunu söyleyebiliriz iş İngilizce’sinin. Ekonomi alanında, insan kaynakları alanında , bilgisayarla ve pazarlamayla ilgili alanlarda pek çok iş dünyasına ait olan dallarda ön bilgiler de eğitimle eş zamanlı olarak sağlanmaktadır.

İş İngilizcesi’ni öğretecek bir kişinin  seçiminde de özen gösterilmelidir. Normal bir İngilizce öğretmenin iş İngilizce’si öğretemeyeceği aşikardır. İş sektörüyle ve ticaret sektörüyle yakından temaslar kurmuş bu konularda tecrübeli kişiler bu işi yapabilir. Tabii ki İngilizce’ye de hakim biri olması gerekmektedir.

Kurslarda ve eğitimlerde genellikle aşağıda saydığımız konular üzerinde durulmaktadır:

 -Telefonla etkin konuşabilme, etkin ve ikna etme gücü olan iş mektubu ve e-mail adabı.

-İngilizce içeren sözleşmeler.

-Müşterilerle iletişim.

-İş terimleri.

-Konferanslar, mülakatlar, sunum.

-CV hazırlanması.

-Sunum metotları ve teklif hazırlanması.

-Uluslar arası ilişkiler ve kültürler arasında hoşgörü ve anlayış

-İş etiği

İnsanlar İş İngilizce’si Eğitimi Görmeden Kendini Geliştirebilir Mi?

İş sektöründe çalışan ve İngilizce’si yeterli düzeyde olan çalışanlar iş İngilizce’si konusunda kendi kendilerini eğitebilirler. Son zamanlarda iş sektörüyle ve iş İngilizce’siyle alakalı bir çok kitap ve  görsel video yayınlanmıştır  ve piyasada araştırılırsa bulunabilir. İşle alakalı makalelerin çalışanlar tarafından okunarak ve dinlenerek kendilerini geliştirmeleri mümkündür. Fakat yalnızca bir İngilizce sözlük alıp , bu sözlük yardımıyla kelimeler arayıp bularak kendinizi geliştirebileceğinizi sanmayın. Unutulmamalıdır ki dil yalnızca uygulandığı ve bir anlam taşıdığı müddetçe kullanılabilir. Yoksa sadece dil ile alakalı matematiği öğrenirsiniz ama uygulayıp ,iletişimde bulunamazsınız.

İş İngilizcesi öğretimiyle iş sektöründe çalışan personelin iş dünyasına hızlı bir şekilde entegrasyonunun sağlanması ve diğer ülkelerde çalışan personellerle ve müşterilerle rahatlıkla iletişimde bulunmayı sağlanması amacıyla iş dünyasında gerekli olacak İngilizce öğretilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde piyasada özellikle internet üzerinden bu konuyla alakalı pek çok kitap , video eğitimler bulmak mümkün olmaktadır.

Geri dön

Detaylı bilgi için telefon numaranızı bırakın sizi arayalım.