Hukuk İngilizcesiHukuk İngilizcesi

Hukuk İngilizcesi Neden Gereklidir?

Hukukçuların eğer alanlarında ihtiyaç duyuluyorsa hukuk İngilizcesi öğrenmesinin gerekliliği tartışılmazdır. Bu uluslar arası firmalarda çalışan hukukçuların maaşlarının daha iyi olabilmesi için de bir gerekliliktir. Hukukçular yabancı yönetmeliklerin okunması ,yurtdışında bulunan sözleşme tarafları ile anlaşılması , akademik çalışmaların takibi ve bunların yanında başka konularda da hukuk İngilizce’sine ihtiyaç duymaktırlar.

Hukuk alanı çok can alıcı bir dal olduğu için hukukçular İngilizce’yi diğer meslek gruplarındaki çalışanlardan daha dikkat gerektirecek şekilde ve iyi bilmeleri gerekir. Yabancı müşterileri olan hukukçuların okunması gerekenleri tam bir şekilde anlaması, fikirlerini ve planlarını aktarabilmesi ve gerektiği zamanlarda kontrat hazırlayarak resmi anlamda yazışmaları eksiksiz yapması gerekmektedir.

Hukuk İngilizcesi Eğitimi Veren Eğitim Kurumları

Bilhassa son zamanlarda kurslarda çok gözde olan ve avukatların ve hukuk alanında çalışanların katıldığı programlardır Hukuk İngilizcesi dalı. Bu programda hukuk terminolojisinin ve İngilizce bilgisinin geliştirilmesi amaçlanır. Programlarda içerik üniversitelere göre daha farklı olmakla beraber bazı kurumlarda yoğun hukuk İngilizcesi programı Genel İngilizce’yle birleştirilerek eğitim verilir.

Ayrıca Hukuk İngilizcesi eğitimleri yurtdışında verilmektedir çeşitli kurslarda . Özellikle Amerika ve İngiltere’de çeşitli bu alanda adından söz ettirmiş okullarda eğitim görülebilmektedir. Bu okullarda eğitime başlanmadan önce program için uygun olup olmadığınızı belirleyen sınavlar yapılabilmektedir. Veyahut öğrencinin TOEFL, IELTS sınavlarından herhangi birinden başarılı olma şartı da talep edilebilmektedir. Bu sınavlarda başarılı olamazsanız bu okullar öğrencilere seviyesine uyumlu Genel İngilizce eğitim olanakları da sunabilmektedirler.

Hukuk İngilizcesi eğitimlerinde her okula göre farklılıklar bulunabilmektedir. Genellikle okumada, yazmada, dinlemede , konuşmada, anlamada, telaffuzla alakalı, kelime haznesi eğitimleri yanında hukukla ilgili alanlarda eğitimler verilmektedir. Bunlara ek olarak sunum yöntemlerinin, resmi kontratların, dava incelemelerinin eğitim müfredatlarında yer aldığını söyleyebiliriz. Hatta bazı kurslar öğrencilerini davalara götürerek burada birebir gerçek İngilizce bir dava deneyimi yaşatmaktadırlar öğrencilerine. Bu programlardan hukuk bölümlerinden yeni mezun olanlar ve kariyerini hukuk alanında yapmayı planlayanlar faydalanmaktadır. 

Hukuk İngilizcesi Öğrenmek İçin Nelere Gereklidir?

Her şeyden önce hukuk İngilizce’si öğrenmek isteyen birinin genel İngilizce’ye ileri seviyede hakim olabilmesinin gerekliliğinin altını çizmek gerekiyor. Dört ana beceri alanında yani okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin ileri seviyede olması hukuk İngilizce’sinin öğrenilmesinde olmazsa olmazdır. Zaten çok ağır olan hukuk dili nedeniyle bunun gerekliliği aşikardır.

Hukuk İngilizce’si Öğrenilirken Kullanılabilecek Kaynaklar

Hukukun faaliyette bulunduğu dallar çok çeşitlidir yani medeni hukuk , ceza kanunu gibi hukuk türlerinin çeşitliliğinden ötürü hukuk İngilizce’si öğrenecek kişiler için kelime gruplarının çok geniş bir alana yayıldığını söyleyebiliriz. İngilizce hukuk sözlükleri genelde asıl hukuki terimleri içermekte, ayrıca ders kitapları ve İngilizce materyaller de genelde sınırlı ihtisas alanlarıyla ilgili kelimeleri kapsamaktadır. Piyasada biraz araştırma yapılarak çeşitli dallara yönelik kitapların yer aldığını görebilirsiniz.

Hukuk İngilizce’si İçin Siteler

Ayrıca internet ortamında hukuk İngilizce’sini geliştirmek isteyenler için çok çeşitli aktivite ve öğretim teknikleri içeren siteleri bulabilmek de mümkündür. Bunlardan bazıları:

  • www.edx.org : Bu sitede hukuk İngilizce’si öğretmek amacıyla ücret talep edilmeden bir çok kaynak sunulmuştur.
  • www.Legal.esl : Çok çeşitli becerileri geliştirmeyi amaç edinmiş kelime hazinesinden yazmaya, dinlemeye , okumaya kadar yararlı linklerin yer aldığı bir sitedir.

Bunların dışında biraz araştırmayla çeşitli siteler bulunabilir internet ortamında.

Hukuk İngilizcesi İçin Sözlükler

Piyasada yer alan çeşitli hukuk dallarına özgü olan ana ifadelerin ve hukuki terimlerin yer aldığı setler ve sözlükler bulabilmek mümkün. Ayrıca toplantılara, sunumlara , siyasete ilişkin kelime setlerinin , konuşma kılavuzlarının yer aldığını da söyleyelim.

Ayrıca internet ortamında visual.merriam-webster.com ve www.nolo.com  gibi adalete ilişkin ana hukuk terimlerini kapsayan çeşitli siteler bulmak da mümkün. Ama bu sözlüklerin karşılıkları Türkçe tercümeyle değil İngilizce açıklamayla verilmektedir.

Ayrıca sözlüklere ek olarak dergilerin, yabancı mahkemelerde verilen kararların ve farklı İngilizce materyallerin de olduğunu söyleyelim.

En etkili kelime  haznesi geliştirme metodunun İngilizce dilinde yazılmış hukukla ilgili yazıların incelenmesi ve buralardan yeni kelimeler çıkarmanın olduğunu da söyleyelim.

Kursların ve Eğitim Kurumlarının Hukuk İngilizcesi Eğitimi Sunarken Uyguladıkları Yöntemler

 Öncelikle hukuk İngilizcesi alanında güçlü ve pratik anlamda çok yetkin uygulamalar sunmaktadır çeşitli kurslar ve eğitim kurumları. Genelde bu alandaki kurslar o kadar iyi ve kaliteli bir eğitim sunarlar ki öğrencilerin çoğunluğu hukuk alanında istedikleri noktalara gelirler. Çoğunlukla bu eğitim kurumlarında öğrencilerin hukuk alanında çalışanlara, hukuk firmalarına, bankalara ve uluslar arası firmalara danışmaları da sağlanmaktadır. Bütün bu saydığımız kurumların İngilizce hukuk bilgisine sahip elemana ihtiyaçları olması dolayısıyla bunlar bu kurslarda öğrencilere destek olmaktadırlar.

Her şeyden önce hukuk alanında eğitim veren bu kurumlar daha çok pratik İngilizce becerilerine ve ticari farkındalık eğitimlerine ağırlık vermektedirler. Ticari alandaki hukuki terim kullanımında ihtiyaç duyulan müzakere yetenekleri ve resmi evrak hazırlanması eğitimlerine de ağırlık vermektedir bu eğitim kurumları. Bunların öğrenciler tarafından öğrenilmesi yeni bir ticari işletme kurmalarında, hukuki danışmanlık hizmeti vermelerinde ve çalıştıkları şirketleri iflastan korumalarında yardımcı olacaktır.

Uluslar Arası Şirketlerde Hukuk Alanında Çalışabilmek İçin Sınavlar

 Uluslar arası şirketlerde ve ana dili İngilizce olan ülkelerde hukuki danışmanlık için çalışabilmek için çeşitli uluslar arası sınavlar yapılmaktadır. Bunlardan biri de TOLES sınavıdır. TOLES kelimesinin açılımı (Test of legal English skills) hukuk İngilizcesi yetenek testidir. Bu İngilizce konuşan ülkelerde çok prestij sahibi bir sınavdır. Yurt dışında çok farklı ,öğrencileri bu sınava hazırlayan kurslar bulunmaktadır.

Başka uluslar arası alanda geçerli sınavlar da vardır. Ama TOLES bunlar arasında en ön plana çıkan sınavlardan biridir. Çünkü bu sınavı çok fazla sayıda hukuk firması ve hukuk öğrencisini bünyesine kabul eden firmalar personel seçiminde ve personellerinin terfi etmede dikkate alırlar. Yani diyebiliriz ki TOLES dünya çapında en geçerli olan ve kabul gören hukukla ilgili sınavdır.

TOLES dünya çapında ilk uluslar arası düzeydeki sınavdır. TOLES tartışmasız pazar içerisindeki lider konumunda bir sınavdır ve geçerliliği son yıllarda kanıtlanmıştır. Sınavdan geçenlerin yeterlilikleri hukuk ve uluslar arası şirketleri tatmin etmektedir.

TOLES sınavı yüzde yüz pratik üzerine kurulu bir sınavdır. Bu özelliğiyle de sadece İngilizce dil öğretmenlerinin değil global hukuk firmalarının da ihtiyaçlarına cevap veren bir sınav olma özelliği göstermektedir. Bu nedenden ötürü uluslar arası hukuk firmalarının çok değer verdiği bir sınav olma özelliği göstermektedir.  Hukuk firmaları yurt dışında avukat işe alırken iyi derecede konuşma becerilerine ,yazılı kontratları iyi derecede anlayabilme yeteneğine, evrak ve sözleşme hazırlamada yeterliliğe , mektuplarda ve e-maillerde fikir beyan edebilme kabiliyetine bakmaktadır ve TOLES sınavı tam da bu yeterlilikleri ölçmektedir. TOLES sınavında başarısız olan öğrenci bulunmamaktadır çünkü her öğrenciye hukuk İngilizcesi alanında ne derece yeterliliği var bunun hakkında bir geri bildirimde bulunulur.

Yani diyebiliriz ki TOLES sınavı İngilizce Hukuk alanında en önemli sınavdır. Buna ek olarak çeşitli şirketlerin geçerliliğini kabul ettiği uluslar arası alanda Hukuk İngilizcesi sınavları bulunmaktadır.  

 

Geri dön

Detaylı bilgi için telefon numaranızı bırakın sizi arayalım.